HistoryOnline Test

History Model Test 7 in Tamil

History Model Test Questions 7 in Tamil

Congratulations - you have completed History Model Test Questions 7 in Tamil. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
பின்வரும் கூற்றுகளை ஆய்க.
 • சுபாஷ் சந்திரபோஸ் 1938ல் காங்கிரஸின் தலைவரானார்.
 • எஸ்.சி. போஸ் 21 அக்டோபர் 1943ல் சிங்கப்பூரில் சுதந்திர இந்தியாவின் மாநிலத்தை நிறுவினார்.
 • 1944 ஜூலை 6 சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆஜாத் ஹிந்து ரேடியோ மூலம் இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்கு இறுதி போர் துவக்கத்தை அறிவித்தார்.
 • 1945 ஆகஸ்ட் 23ல் தாய்லாந்து விமான விபத்து ஒன்றில் போஸ் இறந்து விட்டதாக நம்பப்படுகிறது.
இவற்றில்
A
1 மட்டும் சரி
B
1 மற்றும் 3 சரி
C
1, 2 மற்றும் 3 சரி
D
எல்லாம் சரி
Question 2
வங்கப்பிரிவினை நடைபெற்ற காலம்
A
1900, ஜனவரி
B
1903, பிப்ரவரி
C
1904, ஜூன்
D
1905, ஜூலை
Question 3
1932 ஆம் ஆண்டின் பூனா ஒப்பந்தம்
A
தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குத் தனி தொகுதி முறையை அளித்தது
B
பொதுத் தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குத் தனி இடங்களை ஒதுக்கியது
C
முகமதியர்களுக்கு மட்டும் தனித் தொகுதி வழங்கப்பட்டது
D
பெண்களுக்கு மட்டும் தனித் தொகுதி வழங்கப்பட்டது
Question 4
பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க.
 1. சரோஜினி நாயுடு இந்தியாவின் வானம்படி என அழைக்கப்படுகிறார்
 2. அவர் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர்
 3. அவர் முதல் வட்டமேஜை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார்
 4. அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது
இவற்றில்,
A
1 மட்டும் சரி
B
2 மற்றும் 3 சரி
C
3 மற்றும் 4 சரி
D
எல்லாம் சரி
Question 5
கீழ்க்கண்ட கூற்றை ஆய்க.
 • கூற்று (A): 1942ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டது
 • காரணம் (R): ஏனென்றால் இந்தியரின் ஆதரவு ஆங்கிலேயருக்கு தேவைப்பட்டது.
இக்கூற்றில்
A
(A) மற்றும் (R) சரியானது, மேலும் (R), (A) க்கு சரியான விளக்கம் ஆகும்.
B
(A) மற்றும் (R) சரியானது, மேலும் (R), (A) க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல
C
(A) சரி ஆனால் (R) தவறு
D
(A) தவறு ஆனால் (A) சரி
Question 6
பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2உடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடு.
 • பட்டியல் 1                                 பட்டியல் 2
 • அ. 1905                1. காந்திய காலம்
 • ஆ. 1909               2. ஒத்துழையாமை இயக்கம்
 • இ.  1919-1922                  3. வங்காளப் பிரிவினை
 • ஈ. 1919- 1945                   4. மிண்டோ-மார்லி சீர்திருத்தங்கள்
குறியீடுகள்
A
1 2 3 4
B
4 3 2 1
C
3 2 4 1
D
3 4 2 1
Question 7
காந்திஜியின் அரசியல் வாழ்க்கை தொடங்கிய இடம்
A
தென்னாப்பிரிக்கா
B
சூரத்
C
மும்பை
D
போர்பந்தர்
Question 8
பின்வருவனவற்றுளெந்த ஒன்று சரியாக பொருந்தியுள்ளது?
A
கோகலே - தீவிரவாதி
B
திலகர் - மிதவாதி
C
போஸ் - ஐ.என்.ஏ
D
நேரு - முதலாளித்துவ வாதி
Question 9
பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடு.
 • பட்டியல் 1                                             பட்டியல் 2
 • அ. இந்திய ஒருமைப்பாடு                1. ஹர்துவார்
 • ஆ. கும்பமேளா                                    2. இந்திராகாந்தி
 • இ. சத்தியமே வெல்லும்                  3. வ.உ.சி.
 • ஈ. ஒட்டப்பிடாரம்                               4. உபநிடதம்
குறியீடுகள்
A
2 1 4 3
B
1 2 3 4
C
4 3 2 1
D
3 4 1 2
Question 10
பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய பத்திரிகை
A
பாரத தேவி
B
நவ இந்தியா
C
சுதேச மித்திரன்
D
தினமணி
Question 11
கஸ்தூர்பா இறந்த ஆண்டு எது?
A
1944
B
1940
C
1942
D
1939
Question 12
கதர் இயக்கத்தை ஊக்குவித்த மாநாடு எது?
A
பனரஸ் மாநாடு
B
சூரத் மாநாடு
C
கல்கத்தா மாநாடு
D
பெல்காம் மாநாடு
Question 13
ஆங்கிலேய இந்திய சங்கத்தை அமைப்பதற்கு இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகள்
A
நிலச் சொந்தக்காரர்கள் சங்கம், ஜமீன்தாரி சங்கம்
B
ஆங்கிலேய இந்திய சங்கம், நிலசொந்தக்காரர்கள் சங்கம்
C
நிலச் சொந்தக்காரர்கள் சங்கம், இந்திய சங்கம்
D
நிலச் சொந்தக்காரர்கள் சங்கம், வங்காள ஆங்கிலேய இந்திய சங்கம்
Question 14
சென்னை மாகாணத்தில் நீதிக்கட்சி உருவாகக் காரணம்
A
பிராமண ஆதிக்கத்தை குறைக்க
B
காங்கிரஸை எதிர்க்க
C
சுயராஜ்ய இயக்கத்தின் செல்வாக்கை குறைக்க
D
பஞ்சம் மற்றும் வறட்சி குழுவை எதிர்த்து
Question 15
சென்னை மாநிலம் தமிழ்நாடு எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்ற ஆண்டு
A
1962
B
1967
C
1957
D
1969
Question 16
சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல்
A
மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு
B
சி.ராஜகோபாலச்சாரியார்
C
டாக்டர் ரஜேந்திர பிரசாத்
D
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்
Question 17
அலிபூர் வெடிகுண்டு வழக்கில் அரபிந் கோஷுக்கு ஆதரவு தந்தவர் யார்?
A
எஸ்.பானர்ஜி
B
பி.சி. பால்
C
சித்தரஞ்சன் தாஸ்
D
கோகலே
Question 18
தஞ்சை பெரிய கோவிலைக் கட்டியவர் யார்?
A
குலோத்துங்க சோழன்
B
விக்ரம சோழன்
C
ராஜராஜசோழன்
D
ராஜேந்திர சோழன்
Question 19
1921 நவம்பரில் யாருடைய வருகையை எதிர்த்து ஹர்த்தால் நடைபெற்றது?
A
அன்னிபெசண்ட்
B
மண்டேகு
C
மவுண்ட் பேட்டன்
D
வேல்ஸ் இளவரசர்
Question 20
வங்கப் பிரிவினை நடைபெற்ற காலம்
A
1902, ஜனவரி
B
1903, பிப்ரவரி
C
1904, ஜூன்
D
1905, ஜூலை
Question 21
நபகாந்த சாட்டர்ஜி வெளியிட்ட மாத இதழின் பெயர்
A
போலீஸ்
B
மகாபாப் பால்ய விவாஹா
C
பிரம்ம சமாஜம்
D
சமாச்சர் தர்பன்
Question 22
1879ல் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆப்கானியப் போர் எந்த ஒப்பந்தத்துடன் முடிவுற்றது?
A
கண்டமாக்
B
லூசா ஒப்பந்தம்
C
கானா ஒப்பந்தம்
D
ராவல் பிண்டி ஒப்பந்தம்
Question 23
தேசபந்து  என்று புகழப்படுபவர் யார்?
A
சுபாஷ் சந்திர போஸ்
B
ஸ்ரீ அரசிந்தர்
C
பகத்சிங்
D
சி. ஆர். தாஸ்
Question 24
இந்தியாவிற்கு போர்ச்சுக்கீசியரால் கொடுக்கப்பட்டவை
A
டாமன் & டையூ
B
கோவா
C
மாஹி
D
லட்சத்தீவு
Question 25
கோபால கிருஷ்ண கோகலே இந்திய சமூகத்தொண்டர் குழுவை எதற்காக அமைத்தார்?
A
பலதார மரணம், குலினிஸம்
B
மண்டல் அமைப்பு தோற்றுவித்தல்
C
வாக்குறுதி இயக்கம்
D
பஞ்ச நிவாரணம்,பழங்குடிகள் நலம்
Question 26
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதனின் சாதனை
A
மகாத்மா காந்தியை பின்பற்றுதல்
B
இந்தியாவின் சிற்றரசு நாடுகளை இந்தியாவுடன் ஒருங்கிணைத்தல்
C
ஐந்தாண்டு திட்டத்தை துவக்குதல்
D
ஆந்திர மாநிலம் அமைத்தல்
Question 27
நேருவின் நடுநிலைமை போக்கும் அணிசேரா போக்கும் உச்சநிலையை அடைந்தது
A
பாக்தாத் உடன்படிக்கை
B
தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் இராணுவ ஒப்பந்தம்
C
சீன-இந்திய ஒப்பந்தம்
D
ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளின் பாண்டுங் மாநாடு
Question 28
இந்தியாவிற்கு வந்த கடைசி கவர்னர் ஜெனரலும் முதல் வைஸ்ராயும்
A
மேயோ பிரபு
B
கேன்னிங் பிரபு
C
ரிப்பன் பிரபு
D
கர்ஸன் பிரபு
Question 29
கீழ்க்கண்டவற்றில் கடல் ஆதிக்கம் பெருமை உடையவர் யார்?
A
சாதவாகனர்
B
சோழர்
C
சாளுக்கியர்
D
மௌரியர்
Question 30
சங்க காலத்தில் சோழர்களின் தலைநகர் எது?
A
உறையூர்
B
மதுரை
C
ஊட்டி
D
கோயம்புத்தூர்
Question 31
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் எந்த இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்?
A
கோட்டூர்
B
ஊட்டி
C
கயத்தாறு
D
புதுக்கோட்டை
Question 32
எந்த புத்தகத்தில் ஹெரோடோடஸ் தமிழகத்தைப் பற்ரி விளக்கயுள்ளார்?
A
பாரசீகப் போர்கள்
B
சீன வரலாறு
C
ஜப்பான் வரலாறு
D
இந்திய வரலாறு
Question 33
இந்தியாவின் பூமிதான இயக்கத்தை துவக்கியவர்
A
இராஜாஜி
B
வினோபா
C
காந்தி
D
அம்பேத்கார்
Question 34
இவர்களுள் யார் சிட்டகாங் ஆயுதக்கிடங்கு சூறையாடப்பட்டதில் சம்பந்தப்பட்டவர்?
A
பகத்சிங்
B
சந்திரசேகர் ஆசாத்
C
சசிந்திரநாத் சன்யாசால்
D
சூர்யா சென்
Question 35
1929 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட புகழ் பெற்ற பதினான்கு குறிப்பீடுகளோடு சம்பந்தப்பட்டவர்?
A
மோதிலால் நேரு
B
எம்.ஏ. ஜின்னா
C
ஜவஹர்லால் நேரு
D
சர்தார் படேல்
Question 36
எந்த காங்கிரஸ் கூட்டத் தொடரில் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்குவதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது?
A
அகமதாபாத்
B
லக்னோ
C
சூரத்
D
ஹரிபூர்
Question 37
கீழ்வருபவர்களுள் யார் மூன்று வட்ட மேஜை மாநாடுகளிலும் கலந்து கொண்டவர்?
A
மகாத்மா காந்தி
B
சர்தார் படேல்
C
எம்.ஏ.ஜின்னா
D
முனைவர் பி.ஆர். அம்பேத்கார்
Question 38
கீழ்வருபவர்களுள் யார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்ததில்லை?
A
எம்.கே.காந்தி
B
ஆர்.சி.தத்
C
மௌலானா ஆசாத்
D
ஜாகீர் ஹுசைன்
Question 39
பிரபுக்களின் நாடுகளை இணைக்க காரணமாயிருந்தவர் யார்?
A
ஜவஹர்லால் நேரு
B
இராஜேந்திர பிரசாத்
C
மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு
D
சர்தார் பட்டேல்
Question 40
எந்த ராஜ பிரதிநிதி 1945 ஆம் ஆண்டு சிம்லா மாநாட்டை கூட்டினார்?
A
மௌண்ட் பேட்டன் பிரபு
B
வேவெல் பிரபு
C
லின்லித்கௌ பிரபு
D
வெலிங்டன் பிரபு
Question 41
கீழ்வருபவர்களுள் யார் கேபினட் மிஷனின் உறுப்பினர் அல்லாதவர்
A
பெதிக் லாரன்ஸ்
B
ஏ.வி. அலெக்ஸாண்டர்
C
ஸ்டாபோர்டு கிரிப்ஸ்
D
வேவல் பிரபு
Question 42
“எனக்கு இரத்தத்தை அளியுங்கள், நான் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை உறுதியளிக்கிறேன்” என்று கூறியவர்
A
எம்.ஏ.ஜின்னா
B
எஸ்.சி.போஸ்
C
சர்தார் பட்டேல்
D
பகத்சிங்
Question 43
கிரிப்ஸ் செயற்குறிப்புகல் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் யாது?
A
நாட்டை பிளவுபடுத்த விரும்பியது
B
இடைக்கால அரசாங்கம் அமைப்பது
C
இந்தியர்களுக்கு பலமான அதிகாரம் கொடுப்பதற்கு அறுப்பு
D
கைது செய்யப்பட்ட அனைத்து தேசிய தலைவர்களையும் விடுதலை செய்ய மறுப்பு
Question 44
பாகிஸ்தான் நாடு பிறப்பதற்கு காரணகர்த்தா யார்?
A
ரஹ்மத் அலி
B
சர் சையத் அகமது கான்
C
மிகமத் இக்பால்
D
எம்.ஏ. ஜின்னா
Question 45
கீழ்வரும் சதிதிட்டங்களில் எது இந்திய பொதுவுடைமை கொள்கைக்கு தொடர்பில்லாதது?
A
லாகூர் சதித்திட்டம்
B
மீரட் சதித்திட்டம்
C
கான்பூர் சதிதிட்டம்
D
பெஷாவர் சதி திட்டம்
Question 46
எந்த வருடத்தில் அகில இந்திய உழைப்பாளர்கள் மற்றும் உழவர்கள் கட்சி அமைக்கப்பட்டது?
A
1920
B
1922
C
1928
D
1930
Question 47
இனத்திற்குரிய தீர்ப்பை தெரிவிக்கும் பொழுது யார் பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார்?
A
லின்செண்ட் சர்ச்சில்
B
க்ளெமண்ட் அட்லி
C
ராம்சே மேக்டொனால்டு
D
கிளாஸ்டன்
Question 48
எந்த இடத்தில் சந்திர சேகர் ஆசாத் பிரிட்டிஷ் காவல் துறையினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்?
A
கான்பூர்
B
அலகாபாத்
C
லக்னோ
D
அமிர்தசரஸ்
Question 49
இந்தியா விடுதலையடைந்த போது இங்கிலாந்தில் எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது?
A
உழைப்பாளர் கட்சி
B
முற்போக்கான கட்சி
C
பழைமை விரும்பிக்கட்சி
D
சமதர்ம கட்சி
Question 50
கீழ்வருவனவற்றுள் எது 1857ஆம் ஆண்டு நடந்த கலகத்திற்கு முன்னோடி அல்ல?
A
காசி எழுச்சி
B
துறவி காலம்
C
உல்குலன்
D
பராஸி கலகம்
Question 51
எந்த மாநாட்டில் பஞ்சசீலக் கொள்கை வெளியிடப்பட்டது?
A
பாண்டுங்
B
கெய்ரோ
C
பெங்களூர்
D
இவற்றுள் எதுவுமில்லை
Question 52
1921 ஆம் ஆண்டில் மாப்ளா புரட்சி எங்கு ஏற்பட்டது?
A
கேரளா
B
பஞ்சாப்
C
சென்னை
D
உத்திரப்பிரதேசம்
Question 53
இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையைப் பிரித்தவர்
A
சர் சிரில் ரெட்கிளிஃப்
B
மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு
C
டல்ஹௌசி பிரபு
D
லாரன்ஸ்
Question 54
கீழ்க்கண்டவற்றுள் யார் மூன்று வட்டமேஜை மாநாடுகளிலும் பங்கேற்றவர்?
A
மகாத்மா காந்தி
B
மதன் மோகன் மாளாவியா
C
சர்தார் வல்லபாய் படேல்
D
பி.ஆர். அம்பேத்கார்
Question 55
1940ஆம் ஆண்டில் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தைத் தொடங்கி வைத்தவர் யார்?
A
எம்.கே.காந்தி
B
ஜவஹர்லால் நேரு
C
ஆச்சாரியா வினோபா பாவே
D
சர்தார் வல்லபாய் படேல்
Question 56
1919ஆம் ஆண்டில் காந்திஜி ஏன் சத்தியாகிரக சபையை ஏற்படுத்தினார்?
A
இந்திய அரசுச் சட்டம் 1909-ற்கு எதிராக
B
ரௌலட் சட்டத்திற்கு எதிராக
C
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1919-ற்கு எதிராக
D
ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு எதிராக
Question 57
மிதவாதிகள் – தீவிரவாதிகள் பிளவின்போது இந்திய தேசிய காஸ்கிரசின் தலைவராக இருந்தவர் யார்?
A
ராஷ்பிஹாரி போஸ்
B
பெரோஸ்ஷா மேத்தா
C
மதன்மோகன் பாளாவியா
D
பிபின் சந்திர பால்
Question 58
இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக 1886, 1889 மற்றும் 1906 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்தவர் யார்?
A
ஏ.ஓ.ஹியூம்
B
பத்ருதீந்தியாப்ஜி
C
டபிள்யூசி. பானர்ஜி
D
தாதாபாய் நௌரோஜி
Question 59
தாதாபாய் நௌரோஜி ஒரு
A
மிதவாதி
B
தீவிரவாதி
C
பயங்கரவாதி
D
இவர்களில் யாருமில்லை
Question 60
பாலகங்காதர திலகர் ஒரு
A
மிதவாதி
B
தீவிரவாதி
C
பயங்கரவாதி
D
இவர்களில் யாருமில்லை
Question 61
கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் தீவிரவாதிகள்?
A
தாதாபாய் நௌரோஜியும் பத்ருதீன் தியாப்ஜியும்
B
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியும் மதன்மோகன் மாளவியாவும்
C
டபிள்யூ.சி.பானர்ஜியும் பெரோஸ்சா மேத்தாவும்
D
பால கங்காதர திலகரும் ஸ்ரீ அரவிந்தரும்
Question 62
பீஹாரி மாணவர்கள் மாநாட்டை உருவாகியவர் யார்?
A
திரு. அரவிந்தர்
B
டபிள்யூ. சி.பானர்ஜி
C
பிபின் சந்திர பால்
D
இராஜேந்திர பிரசாத்
Question 63
நியூ இந்தியா என்ற ஆங்கில வார இதழை நிறுவியவர் யார்?
A
பிபின் சந்திர பால்
B
பால கங்காதர திலகர்
C
தாதாபாய் நௌரோஜி
D
லாலா லஜபதி ராய்
Question 64
கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் லோகமான்யர் என்று நினைவுபடுத்தப்படுகிறார்?
A
பால கங்காதர திலகர்
B
பிபின் சந்திர பால்
C
லாலாலஜபதி ராய்
D
இ. லாலாலஜபதி ராய் ஈ. தாதாபாய்
Question 65
எப்பொழுது வங்காள பிரிவினை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் திரும்பப் பெறப்பட்டது?
A
கி.பி. 1911
B
கி.பி, 1914
C
கி.பி. 1917
D
கி.பி, 1919
Question 66
எங்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை ஏற்றுக் கொண்டது?
A
பம்பாய்
B
அகமதாபாத்
C
பூனா
D
கல்கத்தா
Question 67
உலகிலேயே பெரிய காப்பியம் எது?
A
மகாபாரதம்
B
நிலப்பதிகாரம்
C
மணிமேகலை
D
நற்றிணை
Question 68
பஞ்சசீலக் கொள்கையை உருவாக்கிய நகரம் எது?
A
டெல்லி
B
பாண்டுங்
C
லண்டன்
D
வாஷிங்டன்
Question 69
இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியின் தந்தை யார்?
A
மேஜர் ஜெனரல் அலெக்ஸாண்டர்
B
ஜான் மார்ஷல்
C
ஸ்மித்
D
ஹெர்பர்ட்
Question 70
இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியின் தந்தை யார்?
A
மேஜர் ஜெனரல் அலெக்ஸாண்டர்
B
ஜான் மார்ஷல்
C
ஸ்மித்
D
ஹெர்பர்ட்
Question 71
பிளாசிப் போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது?
A
1757
B
1775
C
1576
D
1761
Question 72
பக்ஸார் சண்டை எப்பொழுது நடைபெற்றது?
A
1761
B
1762
C
1763
D
1764
Question 73
நிலையான நிலவரித் திட்டம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
A
1793
B
1792
C
1791
D
1790
Question 74
எப்பொழுது  ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது?
A
1857
B
1858
C
1859
D
1860
Question 75
மாமன்னன் அலெக்ஸாண்டருடன் போர் செய்த இந்திய மன்னன் யார்?
A
போரஸ்
B
அசோகா
C
ஹர்ஷா
D
இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்
Question 76
கௌதம புத்தர் முதன் முதலில் போதித்த இடம்
A
சாரநாத்
B
லும்பினி
C
கயா
D
கபிலவஸ்து
Question 77
அர்த்தசாஸ்திரத்தை எழுதியவர் யார்?
A
கௌடில்யர்
B
காந்திஜி
C
நேருஜி
D
பாணர்
Question 78
இந்தியாவின்மீது படையெடுத்த முதல்முஸ்லீம் யார்?
A
கஜினி முகமது
B
கோரி முகமது
C
ஐபெக்
D
முகமது பின் காசிம்
Question 79
ஜெஸ்யா வரி மீண்டும் யார் காலத்தில் விதிக்கப்பட்டது?
A
அக்பர்
B
ஔரங்கசீப்
C
ஜஹாங்கீர்
D
ஹுமாயூன்
Question 80
இந்திய தேசிய படையில் உள்ளடங்கியவர்கள்
A
மலேயா, சிங்கப்பூர் மற்றும் பர்மாவில் வாழ்ந்த இந்திய குடிமுறை சார்ந்தவர்கள்
B
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை விட்டோடிய இந்திய சிப்பாய்கள்
C
ஜப்பானால் மலேயா,சிங்கப்பூர் மற்றும் பர்மாவில் கைப்பற்றப்பட்ட இந்திய போர்க் கைதிகள்
D
இவற்றுள் எதுவுமில்லை
Question 81
அமைச்சரவை தூதுக்குழுவை தலைமை தாங்கியவர் யார்?
A
கிளமண்ட் அட்லி
B
சர்.பி. லாரன்ஸ்
C
ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ்
D
ஏ.வி.அலெக்சாண்டர்
Question 82
இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல்பெண் தலைவர்
A
சுதேதா கிருபளாணி
B
ராஜ்குமாரி அம்ரித்கௌர்
C
அன்னிபெசண்ட்
D
சரோஜினி நாயுடு
Question 83
பம்பாய் மூவேந்தர் சங்கமென்ற பெயர் யாருக்கு பொருந்தும்?
A
பி.ஜி.திலக், ஜி.ஜி.அகர்கர் மற்றும் ஜி.எச்.தேஷ்முக்
B
பி.ஜி. திலக், ஜி.கே. கோகலே மற்றும் நம்ஜோசி
C
பெரோஸா மேத்தா,கே.டி. தெலாங் மற்றும் பக்ருதீன் தியாப்ஜீ
D
கே.டி. தெலாங், ஆர்.ஜி.பண்டார்கள் மற்றும் தாதாபாய் நௌரோஜி
Question 84
“புரட்சி ஓங்குக” என்ற கொள்கைக் குரலைக் கொடுத்தவர்
A
சந்திர சேகர் ஆசாத்
B
சுபாஷ் சந்திர போஸ்
C
பகத்சிங்
D
இக்பால்
Question 85
1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி துவங்கிய இடம்
A
டெல்லி
B
பரக்பூர்
C
மீரட்
D
கான்பூர்
Question 86
சுபாஷ் சந்திரபோஸிந்தியாவிலிருந்து தப்பிச் சென்ற வருடம்
A
1940
B
1941
C
1942
D
1943
Question 87
இந்தியாவில் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எந்தராஜப் பிரதிநிதியின் காலத்தில் நடந்தது?
A
ரிப்பன் பிரபு
B
லிட்டன் பிரபு
C
டஃப்ரின் பிரபு
D
டல்ஹௌசி பிரபு
Question 88
‘காலக்கழிவு கோட்பாட்டை’ நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்தவர்
A
கானிங் பிரபு
B
கர்ஸன் பிரபு
C
சர்ஜான் ஷோர்
D
டல்ஹௌசி பிரபு
Question 89
இஸ்லாமிய சங்கம் பாகிஸ்தானிய நாளை கொண்டாடிய தினம்
A
27மார்ச், 1944
B
27 மார்ச், 1945
C
27 மார்ச், 1946
D
27 மார்ச், 1947
Question 90
பிரம்ம சமாஜத்தை நிறுவியவர்
A
தாதாபாய் நௌரோஜி
B
பாலகங்காதர திலகர்
C
இராஜாராம் மோகன்ராய்
D
தயானந்த சரஸ்வதி
Question 91
இராமகிருஷ்ண சபையை நிறுவியவர் யார்?
A
இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்
B
அரபிந்த் கோஷ்
C
விவேகானந்தா
D
சுவாமி அஜிகாநந்தா
Question 92
பிளாசி யுத்தம் துவங்கிய நாள்
A
ஜனவரி 23, 1757
B
மார்ச் 23, 1757
C
ஜூன் 23, 1757
D
ஜூலை 23, 1757
Question 93
மகாத்மா காந்தி படுகொலையுண்ட நாள்
A
ஆகஸ்ட் 14 , 1947
B
ஜனவரி 30, 1948
C
ஜூன் 23, 1757
D
ஜூலை 23, 1757
Question 94
இந்தியாவிலிருந்து பர்மா பிரிக்கப்பட்ட வருடம்
A
1937
B
1940
C
1942
D
1947
Question 95
இந்திய தேசிய காங்கிரசை ஸ்தாபிப்பதில் முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர் யார்?
A
ஏ.ஓ.ஹ்யூம்
B
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
C
ஜி.கே. கோகலே
D
கான் அப்துல் கபார்கான்
Question 96
‘சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை’ இதனை கூறிவயர் யார்?
A
ஜவஹர்லால்
B
மகாத்மா காந்தி
C
பகத்சிங்
D
லோகமான்ய திலகர்
Question 97
முதல் இந்திய ராஜப் பிரதிநிதி யார்?
A
கானிங் பிரபு
B
கர்ஸன் பிரபு
C
ஹேல்டிங்ஸ்
D
கிளைவ் பிரபு
Question 98
பஞ்ச சீலக் கொள்கையை முதன் முதலில் ஏற்றுக் கொண்ட இரு நாடுகள்
A
இந்தியாவும் மியான்மரும்
B
இந்தியாவும் அமெரிக்காவும்
C
இந்தியாவும் இந்தோனேஷியாவும்
D
இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்
Question 99
களப்பிரர்கள் காலத்திய தமிழக வரலாற்றின் காலம் என்ன காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது?
A
இருண்டகாலம்
B
பொற்காலம்
C
வெளிச்சமான காலம்
D
குழப்ப காலம்
Question 100
மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் காணப்பட்ட தமிழ் துறைமுகங்களைப் பற்றி பிலினி எந்த புத்தகத்தில் விளக்கியுள்ளார்?
A
இயற்கை கொள்கை
B
இயற்கை வரலாறு
C
இயற்கை கல்வி
D
இயற்கை ஆய்வு
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 100 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!