Online TestTamil

Group 4 VAO General Tamil Model Test 15

Group 4 VAO General Tamil Model Test 15

Congratulations - you have completed Group 4 VAO General Tamil Model Test 15. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
கீழ்க்கண்டவற்றுள் வேதிக் கலப்பற்ற பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படாதது எது?
 1. i) வேப்பங்கொட்டை ii) முருங்கை இலை
iii) புங்கன்                                 iv) உளுந்து                       v) பிரண்டை
A
ii , iii
B
ii, iv
C
ii, iv , v
D
ii ,iv
Question 2
டாக்டர் வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி உருவாக்கிய யானைகளின் உடல் பேணும் கையேட்டின் மறு வடிவம் வேறு எந்த விலங்கிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?
A
காசிரங்கா புலி
B
காசிரங்கா சிங்கம்
C
காசிரங்கா குரங்கு
D
காசிரங்கா காண்டாமிருகம்
Question 3
பொருத்துக
 1. எச்சம்                           i) உடனிலை மெய்ம்மயக்கம்
 2. ஆழ்தல்                       ii) வேற்று நிலை மெய்ம்மயக்கம்
 3. நார்ச்சத்து                   iii) ஈரொற்று மெய்ம்மயக்கம்
 4. பஞ்சம்                         iv) இனமிகல்
A
ii i iv iii
B
iii i ii iv
C
i ii iii iv
D
i iv iii ii
Question 4
பொருத்துக.
 1. மால் பஹாடியா     i) எர்நாட்-கேரளம்
 2. மல அரயன்             ii) நெடுமங்காடு – கேரளம்
 3. மல குறவன்             iii) மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை–கேரளம்
 4. மல மூத்தன்           iv) ஜார்கண்ட்
 
A
i ii iii iv
B
ii i iii iv
C
i iv iii ii
D
iv iii ii i
Question 5
மலை என்ற வடிவம் "தோணிமலை “ என்னும் இடப்பெயரில் பயன்படுத்தப்படுவது எப்பகுதியில்
A
கேரளா
B
தமிழ்நாடு
C
ஆந்திரா
D
கர்நாடகா
Question 6
"உயர்ந்தோங்கும் " என்பதின் புணர்ச்சி விதி வரிசையை எழுதுக
Question 7
உற்றில வாய் ஒலி கொள்ளும் செவியென ஓதுகின்றாய்" என்னும் வரிகள் நீலகேசியில் இடம்பெற்றுள்ள சருக்கம்
A
நீலகேசி வாத சருக்கம்
B
மொக்கல வாத சருக்கம்
C
புத்த வாத சருக்கம்
D
ஒலிச் சருக்கம்
Question 8
சரியான இணை எது?
 1. ரோமர் – ஒலியின் திசைவேகம்
 2. பியரிகேசன்டி – ஒளியின் திசைவேகம்
A
அனைத்தும் சரி
B
1 மட்டும் சரி
C
2 மட்டும் சரி
D
அனைத்தும் தவறு
Question 9
இலக்கணக்குறிப்புத் தருக .
 • அரும்பும் மலரும், வெப்பம் குளிர்
A
உம்மைத் தொகை, எண்ணும்மை
B
எண்ணும்மை, உம்மைத் தொகை
C
எண்ணும்மை ,பண்புத்தொகை
D
பண்புத்தொகை, எண்ணும்மை
Question 10
உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் கொடுத்தும், பிள்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே " என்று கூறும் நூல்
A
புறநானூறு – 188
B
புறநானூறு – 183
C
அகநானூறு – 188
D
அகநானூறு – 183
Question 11
இரா.மீனாட்சி குறித்த கூற்றுகளில் எது தவறானது
A
தற்போது பாண்டிச்சேரி ஆரோவில்லில் வாழ்ந்து வருகிறார்.
B
1980 முதல் எழுதத் தொடங்கி பல கவிதைத் தொகுப்புகளை படைத்துள்ளார்
C
ஆசிரிய பணியிலும் கிராம மேம்பாட்டிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர்
D
இவர் சுடுபூக்கள், தீபாவளிப் பகல், மறுபயணம், உதயநகரிலிருந்து, வாசனைப்புல் போன்ற கவிதை தொகுப்புகளை இயற்றியுள்ளார்
Question 12
பகுபத உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – மெலிந்து
A
மெலி +த்(ந்) + த் + உ
B
மெலி + த் + த்(ந்) + உ
C
மெலிந்து+உ
D
மெலிந்+த்+உ
Question 13
கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணத்தில் பொருந்தாதது எது?
A
எல்லா அடிகளும் நான்கு சீர்களை பெற்று வரும்
B
இயற்சீர் மிகுந்தும் பிறசீர் கலந்தும் வரும்
C
ஆசிரியத் தளையை தவிர பிற தளைகள் மிகுந்து காணப்படும்
D
நிரை நடுவாகிய வஞ்சி உரிச்சீர் வராமல் அமையும்
Question 14
ஆசிரியப்பாவின் இறுதி அடியின் இறுதி எழுத்து கீழ்க்கண்ட எந்த ஈறுகளை கொண்டு முடியும்.
A
ஏ, கே, இன், எ
B
ஏ, ஓ, ஈ, ஆய், என், ஐ
C
ஏ, கே, ஈ, இன், ஐ
D
எ , ஈ, இன்
Question 15
"தீதெலாம்" என்பதை அசைகளாக எவ்வாறு பிரிக்கலாம்
A
நிரை நேர்
B
நிரை நிரை
C
நேர் நிரை
D
நேர் நேர்
Question 16
திருவாசகத்தில் பாடப்பெற்றுள்ள சிவத்தலங்களின் எண்ணிக்கை ____.
A
51
B
38
C
58
D
85
Question 17
இசையுலகின் புதிய முயற்சிகள் என கொண்டாடப்படுபவை எவை?
 1. எப்படிப் பெயரிடுவேன் ?
 2. இந்தியா 24 மணி நேரம்
 3. காற்றைத் தவிர ஏதுமில்லை
A
அனைத்தும்
B
1, 2
C
1 , 3
D
2 , 3
Question 18
இளையராஜா அவர்களுக்கு இந்திய அரசு அளித்த உயரிய விருது எது?
A
பத்ம பூஷண்
B
பத்ம விபூஷண்
C
பத்மஸ்ரீ
D
துரோணாச்சார்யா விருது
Question 19
 • பொருள் மாறா எதிர்மறைத் தொடராக மாற்றுக .
 • ''நான் வாரத்தின் இறுதி நாள்களில் நூலகத்திற்கு செல்வேன்"
A
நான் வாரத்தின் இறுதி நாள்களில் நூலகத்திற்கு செல்ல மாட்டேன்
B
நான் வாரத்தின் இறுதி நாள்களில் நூலகத்திற்கு செல்லேன்
C
நான் வாரத்தின் இறுதி நாள்களில் நூலகத்திற்கு செல்லாமல் இலன்
D
நான் வாரத்தின் இறுதி நாள்களில் நூலகத்திற்கு செல்லாமல் இருப்பேன்
Question 20
“Love poems from a classical Tamil anthology” என்னும் சங்க இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பை வெளியிட்டவர் யார்?
A
ம.லெ.தங்கப்பா
B
ஏ.கே.ராமானுஜம்
C
ஆல்பர்காம்யு
D
பிரம்மராஜன்
Question 21
பொருத்துக
 1. அந்நியன் i) ஆல்பர்காம்யு
 2. உருமாற்றம் ii) காப்கா
 3. சொற்கள் iii) ழாக் பிரவர்
 4. குட்டி இளவரன் iv) பிரம்மராஜன்
 5. உலகக் கவிதைகள் v) எக்சு பெரி
A
I ii iii iv v
B
i iii ii v iv
C
i ii iii v iv
D
i iv v iii ii
Question 22
 • ''பதிப்பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி
 • நிரையம் ஒரீஇய வேட்கைப் புரையோர்
 •  மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் "
 • -இவ்வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல்
A
புறநானூறு
B
ஐங்குறுநூறு
C
பதிற்றுப்பத்து
D
அகநானூறு
Question 23
 • "வீட்டுக்கு உயிர்வேலி!
 •  வீதிக்கு விளக்குத் தூண்!
 • நாட்டுக்குக் கோட்டை மதில்!
 • நடமாடும் கொடிமரம் நீ"
 • என்று பாடியவர் யார்?
A
பாரதி
B
பாரதிதாசன்
C
தாராபாரதி
D
சுரதா
Question 24
கீழ்க்கண்டக் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை?
 1. திருமூலரின் காலம் கி.பி. 5 ஆம் நூற்றாண்டு அல்லது 6 ஆம் நூற்றாண்டு .
 2. சிவவாக்கியரின் காலம் கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டு
 3. மற்ற சித்தர்கள் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் வாழ்ந்தவர்கள்
A
அனைத்தும் சரி
B
1, 2 சரி
C
2 , 3 சரி
D
1 , 3 சரி
Question 25
 • "தன்னையறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே! – ஒரு
 •   தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே!"
 • என்று பாடியவர் யார்?
A
பாரதி
B
பாரதிதாசன்
C
கடுவெளி சித்தர்
D
வள்ளலார்
Question 26
"கூவும் குயிலும் கரையும் காகமும் விரியும் எனது கிளைகளில் அடையும்” என்று கூறியது யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
இல்குலாப்
D
சுரதா
Question 27
சரியான இணையை தேர்ந்தெடு
 1. இரவீந்திரநாத் தாகூரின் சிறுகதைகள் மொழிப் பெயர்ப்பு – த.நா. குமாரசுவாமி
 2. ஒவ்வொரு புல்லையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் -  கவிஞர் இன்குலாப்
 3. நான் வித்யா – லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா
A
அனைத்தும் சரி
B
1, 2 சரி
C
2 , 3 சரி
D
1 , 3 சரி
Question 28
கீழ்க்கண்டவற்றுள் கவிஞர் மீரா நடத்திய பதிப்பகம் எது?
A
குயில்
B
அன்னம்
C
தென்றல்
D
தேச பக்தன்
Question 29
நமது நாடு நாடாயிருக்கிறதா? தாய் முகம் நோக்குங்கள்; அவள் முகத்தில் அழகு காணோம். அவள் இதயம் துடிக்கிறது; சாதி வேற்றுமை, தீண்டாமை, பெண்ணடிமை , உட்பகை முதலிய நோய்கள் அவளை அரிக்கின்றன" என்ற வரிகள் எந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன?
A
பொதுமை வேட்டல்
B
முருகன் அல்லது அழகு
C
இளமை விருந்து
D
பெண்ணின் பெருமை
Question 30
ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை" என்னும் பாடலடி திருமந்திரத்தில் எத்தனையாவது பாடலில் அமைந்துள்ளது?
A
1647
B
1467
C
1746
D
1476
Question 31
 • "ஒருவாய் உணவாய் உள தமிழே! ஓர்ந்தேன்; நீ பாட்டுக்
 • கணவாய் வழிவரும் காற்ற!"
 • - இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
A
கண்ணதாசன்
B
வைரமுத்து
C
வாலி
D
சுரதா
Question 32
விடுபட்ட இடத்திற்குப் பொருத்தமான விடை வரிசையைக் குறிப்பிடுக.
 1. ___இனம் 2. வண்ணம் _____
 2. _____ குணம் 4. வனப்பு ____
A
மூன்று , நூறு , பத்து, எட்டு
B
எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று
C
பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று
D
நூறு , பத்து , எட்டு , மூன்று
Question 33
தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடு.
A
உருபன் – Morpheme
B
ஒளியன் – Phoneme
C
ஒப்பிலக்கணம் – Comparative Grammer
D
பேரகராதி – Lexicon
Question 34
கண்ணுக்குப் புலப்படாத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்மைகளும் " என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார்?
A
தமிழ்ஒளி
B
நாகலிங்கம்
C
கவிமணி
D
மா.அமரேசன்
Question 35
பொருத்துக
 • உற்பத்திப் பொருள் (1 கிலோ)                   தண்ணீரின் அளவு (லிட்டர்)
 1. ஆப்பிள்   i) 822
 2. சர்க்கரை ii) 1780
 3. அரிசி iii) 2500
 4. காப்பி கொட்டை iv) 18, 900
A
i ii iii iv
B
ii iii i iv
C
iv iii ii i
D
i iii ii iv
Question 36
 • " ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன் – மணல்
 • ஓடைகள் பொங்கிட ஓடி வந்தேன் "
 • என்ற வரிகள் யாருடையது?
A
தமிழ்ஒளி
B
நாகலிங்கம்
C
கவிமணி
D
யூமா வாசுகி
Question 37
திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம்
A
குறிப்பறிதல்
B
ஒழுக்கமுடைமை
C
பண்புடைமை
D
அறிவுடைமை
Question 38
 • "சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
 •          கலத்துநீர் பெய்திரீஇ யற்று "
 • இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி
A
எடுத்துக்காட்டுவமை அணி
B
உவமையணி
C
பிறிது மொழிதல் அணி
D
ஏகதேச உருவக அணி
Question 39
கடுமையாக உழைக்கக் கூடிய காங்கேயம் மாடுகள் கீழ்க்கண்ட எந்த மாநிலத்தவரால் விரும்பி வாங்கி செல்லப்படுகின்றன.
 • 1.ஒடிசா 2. கேரளா 3. கர்நாடகம்
 • 4.ஆந்திரம் 5 . மஹாராஷ்டிரம்
A
அனைத்தும்
B
1, 2, 3
C
2, 3, 4
D
3, 4, 5
Question 40
சரியான பொருளை தேர்ந்தெடு
 • துவனம், துகலம்
A
நுட்பமான ஒலி, ஒலி
B
ஒலி, நுட்பமான ஒலி
C
முழங்குதல், ஒலி
D
முழங்குதல், நுட்பமான ஒலி
Question 41
கீழ்க்கண்ட வல்லினம் மிகா இடங்களில் தவறானது எது?
A
வியங்கோள் வினைமுற்று தொடர்
B
வினைத் தொகை
C
அனைத்து எண்ணுப் பெயர்களுடன்
D
அனைத்து எண்ணுப் பெயர்களுடன்
Question 42
தமிழ்நாடு அரசு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நடத்தும் திறனாய்வுத் தேர்வு எது?
A
தேசியத் திறனாய்வுத் தேர்வு
B
ஊரகத் திறனாய்வுத் தேர்வு
C
தேசிய திறனாய்வு மற்றும் கல்வி உதவித் தொகைத் தேர்வு
D
மூன்றும் சரி
Question 43
பொருத்தமான விடையைத் தேர்க
 1. சிறுபஞ்சமூலம்                i) காப்பிய இலக்கியம்
 2. குடும்ப விளக்கு ii) சங்க இலக்கியம்
 3. சீவகசிந்தாமணி iii) அற இலக்கியம்
 4. குறுந்தொகை iv) தற்கால இலக்கியம்
A
i ii iii iv
B
iii iv i ii
C
iv iii ii i
D
iii ii i iv
Question 44
வரையறை பொருளை தந்து முடிந்தவரை, குறிப்பிட்ட நேரம் வரை என்னும் பொருளில் வரும் இடைச்சொல் எது ?
A
உம்
B
மட்டும்
C
D
தான்
Question 45
சரியான இணையை தேர்ந்தெடு .
 1. ஒன்றின் இயற்பெயர் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொன்றிற்குத் தொன்று தொட்டு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் ஆகும் .
 2. தொல்காப்பியர் ஆகுபெயர்களை பதினைந்தாகவும் நன்னூலார் ஏழாகவும் வகைப்படுத்தி இலக்கணம் வகுத்துள்ளனர் .
A
அனைத்தும் சரி
B
1 மட்டும் சரி
C
2 மட்டும் சரி
D
இரண்டும் தவறு
Question 46
ஓங்கிய‘ என்ற சொல்லின்  பகுபத உறுப்புகளில் ' ய் ‘ என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம்
A
சந்தி
B
சாரியை
C
உடம்படுமெய்
D
இறந்தகால இடைநிலை
Question 47
 • பிழையை நீக்கி எழுதுக
 • " தென்னை மட்டையிலிருந்து நார் எடுத்தார் "
A
தென்னையிலிருந்து நார் எடுத்தார்
B
தென்னை மட்டையிலிருந்து நார் உரித்தார்
C
தென்னையிலிருந்து நார் உரித்தார்.
D
தென்னை மட்டையிலிருந்து நார் அறுத்தனர் .
Question 48
கீழ்க்கண்ட மெய்ம்மயக்கம் தொடர்பான கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
A
' ய ‘ கர ஈற்றுச் சொறகள் முன் மெல்லினம் மிகும் .
B
‘ புளி ‘ என்னும் சுவைப் பெயர் முன்னர் வல்லெழுத்து மட்டுமன்றி மெல்லினமும் மிகும்.
C
'பூ' என்னும் பெயர் முன்னர் வல்லினத்தோடு மெல்லினமும் மிகும் .
D
வேற்று நிலை மெய்ம்மயக்கத்தில் ய, ர, ழ முன்னர் வல்லினம் மிகும்
Question 49
ஜப்பானியர்கள் ஐ.என் .ஏ வின் ஒற்றர் படையில் இருந்த வீரர்களை , இந்தியாவில் உள்ள ஆங்கிலேய இராணுவத்தை பற்றி ஒற்றிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மூலம் எங்கு அனுப்பினர் ?
A
கேரளா , தமிழ்நாடு
B
ஆந்திரா , தமிழ்நாடு
C
கேரளா, குஜராத்
D
குஜராத் , தமிழ்நாடு
Question 50
. "இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் இதயமும் ஆத்மாவும் தமிழர்கள்தான் “ என்று கூறியவர் யார் ?
A
தில்லான்
B
பாரதியார்
C
நேதாஜி
D
முத்துராமலிங்கனார்
Question 51
பகுபத உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – காக்க
A
கா+ க்+க்+அ
B
கா+க் + அ
C
கா+ அ + க்+அ
D
கா+க்+க
Question 52
இயற்கையையும் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் இணைத்து, அறிவுத் தெளிவுடன் நல்வாழ்க்கைக்கான தத்துவ உண்மைகளைக் காணும் முயற்சிகளே பிச்சமூர்த்தியின் கவிதைகள்" என்று கூறியவர் யார்?
A
வைரமுத்து
B
கல்கி
C
வல்லிக்கண்ணன்
D
நா. முத்துக்குமார்
Question 53
தற்காலத் தமிழிலக்கியத்தின் விடிவெள்ளி என புகழப்படுபவர்
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
வைரமுத்து
D
முடியரசன்
Question 54
பிரித்து எழுதுக : வீடினதன்றறன்
A
வீடின + தன்று + அறன்
B
வீடின + தன்றறன்
C
வீடினது + அன்று + அறன்
D
வீடினதன்று + அறன்
Question 55
பொருந்தாத சொல்லைக் கண்டறிக
A
அவன்
B
எவன்
C
இவன்
D
உவன்
Question 56
மரபு பிழைகளை நீக்குக
A
எருது எக்காளமிடும்
B
எருது கத்தும்
C
எருது பிளிறும்
D
எருது அலறும்
Question 57
பிறமொழிச் சொற்களை நீக்கிய வாக்கியத்தை தேர்வு செய்க .
A
தோழிக்கு சம்பிரதாயப்படி மேரேஜ் நடந்தது
B
தோழிக்கு மரபுப்படி திருமணம் நடந்தது
C
தோழிக்கு சம்பிரதாயப்படி திருமணம் நடந்தது
D
தோழிக்கு மரபுப்படி மேரேஜ் நடந்தது
Question 58
சந்திப்பிழையற்ற தொடரைத் தேர்க:
A
மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்பே நம்மை பொருளாதார சாதனைகளுக்கு இட்டு செல்லும்
B
மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்பே நம்மை பொருளாதாரச் சாதனைகளுக்கு இட்டு செல்லும்
C
மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்பே நம்மைப் பொருளாதாரச் சாதனைகளுக்கு இட்டுச் செல்லும்
D
மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்பே நம்மை பொருளாதார சாதனைகளுக்கு இட்டுச் செல்லும்
Question 59
ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்க
 •         எரி                   எறி
A
மீ மாசு
B
ஈ காசு
C
தீ வீசு
D
வீ ஏசு
Question 60
மிக்க – இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல்லை காண்க
A
மிக
B
மிகல்
C
மிகு
D
மிகுதி
Question 61
வெள’ என்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?
A
பல்லு
B
கைப்பற்றுதல்
C
மீட்டல்
D
பள்ளு
Question 62
அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க
A
கக்குதல், கக்குவான், கஞ்சி, கற்கண்டு
B
கற்கண்டு, கஞ்சி, கக்குவான், கக்குதல்
C
கஞ்சி, கற்கண்டு, கக்குதல், கக்குவான்
D
கக்குதல், கற்கண்டு, கக்குவான், கஞ்சி
Question 63
கம்பன், வள்ளுவன், இளங்கோ ஆகியோர் இயற்கையைப் போற்றினர்’ – எவ்வகை வாக்கியம் எனச் சுட்டுக
A
செய்தி வாக்கியம்
B
தனி வாக்கியம்
C
கலவை வாக்கியம்
D
தொடர் வாக்கியம்
Question 64
செய்வினைச் சொற்றொடரைக் கண்டறிக
A
அறிவியல் அறிஞர்கள் செயற்கைகோளை விண்ணில் ஏவினர்
B
அறிஞர்கள் அறிவியல் செயற்கைகோளை ஏவினர் விண்ணில்
C
செயற்கைகோள் அறிவியல் அறிஞர்களால் விண்ணில் ஏவப்பட்டது
D
விண்ணில் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஏவினர் செயற்கைகோளை
Question 65
'விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல' – உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்க
A
பயன்பெறுதல்
B
மகிழ்ந்திருத்தல்
C
பயனற்றுப்போதல்
D
வெறுத்திருத்தல்
Question 66
 • ‘மயங்கி மதுகிற் பிணங்கி வணங்கி
 • உயங்கி யொருவர்க் கொருவர்’ - இப்பாடலடியின் ஆசிரியர் யார்?
A
பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார்
B
கம்பர்
C
குமரகுருபரர்
D
ஒட்டக்கூத்தர்
Question 67
மு.மேத்தா எழுதிய சாகித்திய அகாடமி பரிசு பெற்ற நூல் எது?
A
தமிழிலக்கிய வரலாறு
B
தமிழின்பம்
C
கள்ளர் சரித்திரம்
D
ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு
Question 68
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என அழைக்கப்படும் இராமலிங்க அடிகளாரின் காலம்
A
1823 – 1882
B
1832 – 1874
C
1823 – 1874
D
1824 – 1873
Question 69
ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்களில் தவறானது எது?
 1. கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் – சென்னை
 2. அரசு ஆவணக் காப்பகம் – சென்னை
 3. உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் – டெல்லி
 4. சரஸ்வதி மகால் – தஞ்சாவூர்
A
அனைத்தும் சரி
B
1, 2, 3 சரி
C
1, 2, 4 சரி
D
1 , 3, 4 சரி
Question 70
நேரு தம் மகள் இந்திராவுக்கு _____ ஆண்டு முதல் _____ ஆண்டு வரை கடிதங்கள் இயற்றினார்.
A
1920 - 1960
B
1922 – 1962
C
1920 – 1962
D
1922 – 1964
Question 71
நடுவண் அரசு முத்துராமலிங்கத் தேவருடைய அஞ்சல் தலையை வெளியிட்ட ஆண்டு
A
1964
B
1996
C
1997
D
1995
Question 72
 • "பண்ணினை இயற்கை வைத்த
 • பண்பனே போற்றி போற்றி
 • பெண்மையில் தாய்மை வைத்த
 • பெரியனே போற்றி போற்றி"
 • என்னும் பாடல் பொதுமை வேட்டல் நூலில் எந்த தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது
A
தெய்வ நிச்சயம்
B
போற்றி
C
வாழ்த்து
D
பொதுமை
Question 73
தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடு
A
பயக்கும் - பெறுதல்
B
அன்ன - அவை போல்வன
C
அமையும் – உண்டாகும்
D
அகம் – உள்ளம்
Question 74
 • 'ஓங்க லிடைவந் துயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி
 • ஏங்கொலிநீர் ஞாலத் திருளகற்றும்”
 • என்னும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல்
A
தொல்காப்பியம்
B
பரிபாடல்
C
சிலப்பதிகாரம்
D
தண்டியலங்காரம்
Question 75
மோசிகீரனார் பாடிய பாடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நூலில் இடம்பெறவில்லை?
A
நற்றிணை
B
குறுந்தொகை
C
அகநானூறு
D
புறநானூறு
Question 76
கோவூர்கிழார் உறையூருக்கு அருகிலுள்ள கோவூரில் ____ மரபில் பிறந்தார்
A
வேடன்
B
வேளாளர்
C
வெள்ளையர்
D
கொங்கு
Question 77
வல்லினம் மிகும் இடங்களில் தவறான கூற்று எது
A
பாடக் கேட்டேன்
B
பேச செய்தார்
C
தேடித் திரிந்தான்
D
தழுவிக் கொண்டான்
Question 78
தூயவர் செயல்களாக திரிகடுகம் கூறுவனவற்றுள் தவறானது எது?
A
நீராடிய பின் உண்ணுதல்
B
பொய்ச்சாட்சி சொல்லாமல் இருத்தல்
C
சான்றாண்மை குன்றாமை
D
எவ்வுயிர்க்கும் துன்புறுவ செய்யாத தூய்மை
Question 79
அறம், பொருள், இன்பம் என முப்பாலும் தப்பாமல் வரும் குறள் எத்தனையாவது குறள்?
A
350
B
530
C
754
D
574
Question 80
'நூல்கள் கனித்தமிழில் அள்ளிட வேண்டும்' என்று பாடியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
நாமக்கல் கவிஞர்
D
சச்சிதானந்தன்
Question 81
வள்ளைக் கொடிகள் மிகுந்த நாடு என நளவெண்பாவில் குறிப்பிடப்படும் நாடு
A
அவந்தி நாடு
B
அங்க நாடு
C
குரு நாடு
D
கலிங்க நாடு
Question 82
இக்கால ஒளவையாரால் இயற்றப்பட்ட இராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம் எத்தனை பாடல்களை கொண்டது
A
407
B
409
C
507
D
509
Question 83
நெய்தல் திணையின் கூற்றில் எது தவறானது
A
நிலம் – கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும்
B
மக்கள் - பரதர், பரத்தியர், எயினர், எயிற்றியர்
C
தொழில் - உப்பு விளைத்தல், சூறையாடி பெறப்படுகின்ற பொருள்
D
பூ – தாழம்பூ
Question 84
"கற்றோருக்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு” - என்று கூறும் நூல் எது
A
ஆத்திச்சூடி
B
மூதுரை
C
முதுமொழி
D
நால்வழி நாற்பது
Question 85
வண்கயத்தூர் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் யார்?
A
எத்திராசலு
B
துரைராசு
C
பெருவாயின் முள்ளியார்
D
அந்தககவி வீரராகவர்
Question 86
 • ‘பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும்
 • நற்றவ வானினும் நனி சிறந்தனவே’ என்று பாடியவர் யார்
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
நாமக்கல் கவிஞர்
D
சச்சிதானந்தன்
Question 87
பொருந்தாத இணையைத் தேர்ந்தெடு
A
அதிர்ஷ்டம் - நற்பேறு
B
பூஜை – ஆராதனை
C
குமாஸ்தா – எழுத்தர்
D
தைரியம் – துணிவு
Question 88
வரலாற்றுச் செய்திகளும் இலக்கண விளக்கங்களும் யாருடைய பாடல்களில் இடையிடையே கலந்து வருகின்றன
A
கண்ணதாசன்
B
நாமக்கல் கவிஞர்
C
சுரதா
D
பிச்சமூர்த்தி
Question 89
தம் வீட்டிலுள்ள அனைத்துப் பொருள்களுக்கும் திருநாவுக்கரசர் எனப் பெயர் சூட்டியவர் யார்
A
அப்பூதியடிகளார்
B
மாறநாயனார்
C
திருநீலகண்டர்
D
திருஞானசம்பந்தர்
Question 90
பிரான்சிஸ் சென்கின்சு என்பவர் ______ ஆண்டு ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில் இயக்கப் படத்தை பலரும் பார்க்கும் வகையில் வடிவமைத்தார்
A
1890
B
1894
C
1897
D
1898
Question 91
எம்.ஜி.ஆர் அவர்களை இதயக்கனி என்று போற்றியவர் யார்?
A
பெரியார்
B
கண்ணதாசன்
C
அண்ணா
D
வாலி
Question 92
‘ஒத்த தரிவானுயிர் வாழ்வான்; மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப் படும்’ என்ற குறள் கீழ்க்கண்ட எந்த பொருளை உணர்த்துகிறது
A
ஒப்புரவாளனது செல்வம் பயன்படுத் தன்மை
B
ஒப்புரவின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது
C
ஒப்புரவறியார் இழிவு
D
ஒப்புரவினாற் கெடுவது கேடன்று என்பது
Question 93
தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடு
A
உலகு – இடவாகுபெயர்
B
பெறல் – தொழிற்பெயர்
C
மற்றையான் - குறிப்பு வினைமுற்று
D
ஊருணி – காரணப்பெயர்
Question 94
'வள்ளுவரும் தம் குறள் பாவடியால் வையத்தார் உள்ளுவதெல்லாம் அளந்தார் ஓர்ந்து ‘ என்று கூறியவர் யார்?
A
கவிமணி
B
பரணர்
C
கபிலர்
D
மாங்குடி மருதனார்
Question 95
‘தொகுவாய்க் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்’ என்னும் வரிகள் இடம் பெற்றுள்ள நூல்
A
திருக்குறள்
B
சிலப்பதிகாரம்
C
நெடுநல்வாடை
D
மணிமேகலை
Question 96
மொழியென்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் 'உலகம்’ என்பதும் "நான்" என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலைநிறுத்தி கொள்கின்றன" என்றவர்
A
எர்னஸ்ட் காசிரர்
B
எர்னஸ்ட் காசிரர் இந்திரன்
C
வால்ட் விட்மன்
D
பாப்லோ நெருடா
Question 97
பாயிரத்திற்கு உரிய பெயர்கள் மொத்தம் எத்தனை
A
6
B
8
C
7
D
9
Question 98
சிறப்பு பாயிரத்தின் 8 இலக்கண செய்திகளையும் தெரிவிக்கும் பாடல் எவ்வகையை சார்ந்தது?
A
அகவற்பா
B
நூற்பா
C
சிந்துப்பா
D
ஆசிரியப்பா
Question 99
மொழி முதல் எழுத்துகளில் கீழ்க்கண்ட எந்த வரிசை சொல்லின் முதலில் வரும்
A
க, ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, வ
B
க, ங, ச, ஞ, ட, த, ந, ப, ம, வ
C
க, ங, ச, ட, த, ந, ப, ம, ய, வ
D
க, ங, ச, ட, த, ந, ப, ம, ர, ல
Question 100
வாழ்க்கைக்கு வளம் தரும் மழைக் கடவுளை வழிபடும் நோக்கில் அக்காலத்தில் போகிப் பண்டிகை _____ விழாவாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
A
புனல் விழா
B
இந்திர விழா
C
பொங்கல்
D
மகர விழா
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 100 questions to complete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close