புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசுத்தலைமை வழக்குரைஞர் (Attorney General of India) யார்?

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசுத்தலைமை வழக்குரைஞர் (Attorney General of India) KK வேணுகோபால்

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசுத்தலைமை வழக்குரைஞர் (Attorney General of India) யார்? PJ தாமஸ் KK வேணுகோபால் MN கிருஷ்ணாமணி ரோஹிங்டன் நரிமன் விடை : B. KK வேணுகோபால் அரசியலமைப்பு நிபுணர் மற்றும் மூத்த வழக்குரைஞரான KK வேணுகோபால், 2017 ஜூன் 30 முதல் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞராக (Attorney General of India) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரின் பதவிக்காலம் மூன்றாண்டுகளாகும். இவருக்குமுன் Mukul Rohatgi இப்பதவியிலிருந்தார். …

Read More »

2017 சர்வதேச கூட்டுறவு நாளின் (International Cooperative Day) மையக்கருத்து என்ன?

International Cooperative Day

2017 சர்வதேச கூட்டுறவு நாளின் (International Cooperative Day) மையக்கருத்து என்ன? Peace-building through Co-operatives Co-operative enterprise empowers women Choose co-operatives, choose equality Co-operatives ensure no one is left behind விடை : D. Co-operatives ensure no one is left behind பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சி மற்றும் சமூக கொள்கைகளை அடைவதில் கூட்டுறவின் பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கவும் உறுதிசெய்யவும் …

Read More »